Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2020

   

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Danh Sơn

Ngày 11/6/2020, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 280.000 cổ phiếu SDP theo nhu ...

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • Sông Đà 5

Videos

Adv