Adv

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

 /uploaded/BCTC cty me quy 2.pdf /uploaded/BCTC hop nhat quy 2.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

 /uploaded/BCTC cty me quy 1_2020.pdf /uploaded/BCTC hop nhat quy 1_2020.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

 /uploaded/BCTC cty me 2019.pdf /uploaded/BCTC hop nhat 2019.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

/uploaded/BCTC cty me quy 4_2019(1).pdf /uploaded/BCTC hop nhat quy 4_2019.pdf  
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

/uploaded/BCTC cty me quy 3_ 2019.pdf  /uploaded/BCTC HN quy 3 2019.pdf /uploaded/Giai trinh LN cty me quy 3 2019.pdf /uploaded/Giai trinh LN HN quy 3 2019.pdf
Xem chi tiết
 Trang:    1  2  3  4  5 

Đối tác