Adv

Các đội xây dựng trực thuộc Công ty

 

I. Đội xây dựng Sơn La:

- Thi công các công trình nhà kho chứa tro bay; Xi lô trữ Xi măng, tro bay;
- Thi công chống sạt lở các tuyến đường của Công trình thủy điện Sơn La.

II. Đội xây dựng Thăng Long:

- Thi công đường cứu hộ Sông Cà Lồ - Hà Nội; Kè Chi Luông tỉnh Điện Biên.
- Thi công khoan cọc nhồi công trình Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng; Tổ hợp khách sạn Dầu khí 5 sao....

Đối tác