Adv

Chi nhánh TPHCM

 

Ban Giám đốc:

Ông Đào Đức Hạnh - Giám đốc Chi nhánh


Nhiệm vụ chính:

1. Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Miền Nam.
2. Quản lý Dự án Khu dân cư Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai.
3. Triển khai thi công tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.
Bài viết khác:

Đối tác