Adv

Bản tin SDP

Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc Công ty

  Tại phiên họp định kỳ quý III năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Anh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự như sau: - Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban đièu hành Dự án Sông Hậu 1 đối với ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Danh Sơn kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Danh Sơn

Ngày 11/6/2020, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 280.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, số lượng cổ phiếu chuyển nhượng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và hiện ông Nguyễn Danh Sơn không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần SDP.
Xem chi tiết

Đối tác