Adv

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Trọng Hùng


Ngày 27/3/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Vũ Trọng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Theo đó, ông Vũ Trọng Hùng đã thực hiện mua xong 1.500.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, trở thành cổ đông lớn nắm giữ 13,5% cổ phiếu SDP. 

 Xem chi tiết tại đây

Đối tác