Adv

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Trọng Hùng


Ngày 07/03/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Ông Vũ Trọng Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty như file đính kèm. 
Theo đó, Ông Vũ Trọng Hùng đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/3/2017 đến ngày 07/4/2017.

 Xem chi tiết tại đây

Đối tác