Adv

Tin tức

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày 18/7/2019, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã thực hiện mua xong 500.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, trở thành cổ đông nắm giữ 4,5% cổ phiếu SDP.

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

 /uploaded/BCTC cty me Q2-2019.pdf /uploaded/Giai trinh ln cty me Quy 2_2019.pdf /uploaded/BCTC hop nhat Quy 2_2019.pdf /uploaded/Giai trinh ln hop nhat Quy 2_2019.pdf

Đối tác