Adv

Tin tức

Báo cáo về thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông lớn

  Công ty cổ phần SDP báo cáo Quý cổ đông về thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Phương như sau: Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu qua các ngưỡng 1%: ngày 9/3/2022. Số lượng cổ phiếu còn lại đang nắm giữ 1.432.900 cổ phần SDP, tương đương với tỉ lệ 12,89% cổ phần SDP. 
Xem chi tiết

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần SDP kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng của Bà Nguyễn Thị Phương kể từ ngày 14/01/2022, bà Nguyễn Thị Phương hiện đang nắm giữ 1.500.000 cổ phần SDP, tương đương với tỉ lệ 13,5% cổ phần SDP.
Xem chi tiết

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công ty cổ phần SDP kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng của ông Vũ Trọng Hùng kể từ ngày 14/01/2022. Hiện nay ông Vũ Trọng Hùng chỉ còn nắm giữ 34 cổ phiếu SDP.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt 4/2021 của ông Nguyễn Danh Sơn

Ngày 30/11/2021, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 70.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký. Hiện nay ông Nguyễn Danh Sơn chỉ còn nắm giữ 1.400 cổ phiếu SDP.
Xem chi tiết

Đối tác