Adv

Vận tải

 
Công ty chúng tôi được chủ đầu tư giao cho công tác vận chuyển xi măng, cát, tro bay, phụ gia và các thiết bị cho nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến, Đakdinh, Bản Vẽ, Thái Bình 2… với giàn thiết bị vận tải có đủ năng lực và đáp ứng kịp thời tiến độ của chủ đầu tư trong mọi điều kiện.


CÁC HỢP ĐỒNG VẬN TẢI VẬT TƯ & THIẾT BỊ CHÍNH
 
TT Tên công trình Tổng giá trị
(ĐVT 106)
Thời gian Tên cơ quan ký hợp đồng
Khởi công Hoàn thành
1 Vận chuyển tro bay, phụ gia 365.000 2013 2015 Ban ĐH DA TĐ
Lai Châu
2 Vận chuyển xi măng, cát, tro bay,
phụ gia
8.052 2010 2013 Ban ĐH DA TĐ
Sơn La
3 Vận chuyển thiết bị cơ điện DA nhà máy TĐ Nậm Chiến 23.663 2010 2012 Ban ĐH DA TĐ
Sơn La
4 Vận chuyển thiết bị cơ điện DA thuỷ điện YanTannSien 4.029 2010 2010 Cty CP thuỷ điện Cao Nguyên Sông Đà 7
5 Vận chuyển tro bay, phụ gia, xi măng 9.085 2006 2008 Ban ĐH DA TĐ
Bản Vẽ
6 Vận chuyển trạm trộn bê tông đầm lăn đồng bộ với hệ thống lạnh 720m3/h từ Hải Phòng về Sơn La 4.738 2007 2007 Công ty CP
Sông Đà 5
7 Vận chuyển cần trục MD2200 & HT làm nước lạnh của trạm trộn bê TĐ SeSan 3 đến Sơn La 2.500 2006 2007 Công ty CP
Sông Đà 3
8 Vận chuyển thiết bị băng tải, trạm trộn 250m3/h 3.280 2006 2006 Cty TNHH Sông Đà 4
9 Vận chuyển vật tư, thiết bị công trình thuỷ điện Tuyên Quang 8.550 2002 2006 TCT Điện Lực
10 Vận chuyển thiết bị Công ty CP Bao bì xi măng Bỉm Sơn 2.100 2003 2003 Công ty CP Bao bì XM Bỉm Sơn
11 Vận chuyển thiết bị công trình thuỷ điện Cần Đơn 2.150 2001 2001 TCT Sông Đà
12 Vận chuyển thiết bị công trình thuỷ điện IALY 3.100 2000 2000 TCT Sông Đà
13 Vận chuyển thép cho Nhà máy thuỷ điện IALY 12.600 1999 1999 TCT Sông Đà
14 Vận chuyển than cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch 6.300 1999 1999 Công ty XM Bút Sơn

Đối tác