Adv

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông nội dung của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty
 
/uploaded/Nghi quyet DHCD thuong nien 2015 PVSD.pdf

 

Đối tác