Adv

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                     Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015
 
 THƯ MỜI 
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
 
         Công ty CP Đ.Tư và T.Mại Dầu Khí Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể: 
1. Thời gian: từ 8h00 thứ 6 ngày 10/4/2015.
2. Địa điểm: Hội trường Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc Gia – số 1 đường Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, huyện Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
3. Nội dung đại hội: 
-         Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015.
-         Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.
-       Báo cáo của BKS Công ty về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.
-         Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
-       Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
-         Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015.
4. Điều kiện tham dự: 
-        Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SDP có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2015.
-        Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 09/4/2015. 
6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ (PVSD) 
Tầng 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON – đường Trần Phú – Q. Hà Đông – TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.62700388, Fax: 04.62700398.
Người liên hệ: Ông Mai Thanh Liêm, ĐTDĐ: 0903581568.
Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: 
www.pvsd.vn
Trân trọng kính mời!
                                                                                                          T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                         CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                                                 ĐINH MẠNH THẮNG


Thư mời và giấy Uỷ quyền mời tải tại đây:
Bản Word: /uploaded/2015/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202015/Thu%20moi%20dai%20hoi%20co%20dong.docx

Bản PDF: /uploaded/2015/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202015/Thu%20moi%20dai%20hoi%20co%20dong%202015.pdf


Bài viết khác:

Đối tác