Adv

Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015
 
 THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015
 
 Công ty CP Đ.Tư và T.Mại Dầu Khí Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015, cụ thể:
1. Thời gian: từ 8h00 thứ 6 ngày 30/10/2015.
2. Địa điểm: Phòng họp công ty, Tầng 4CT3 - Toà nhà Fodacon (đối diện học viện An Ninh), đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
3. Nội dung đại hội: 
+ Thông qua nội dung sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) với Công ty CP Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH).
 + Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (theo điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015).
+ Thông qua việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty.
4. Điều kiện tham dự: 
-         Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SDP có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2015.
-         Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 29/10/2015. 
6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ (PVSD) 
Tầng 4 CT3 - Tòa nhà FODACON - đường Trần Phú - P.Mộ Lao - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.62700388, Fax: 04.62700398.
Người liên hệ: Ông Mai Thanh Liêm.
Điện thoại: 0903.581.568, Email: mliemacc@gmail.com
Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ ngày 17/10/2015 tại website của Công ty tại địa chỉ: www.pvsd.vn
Trân trọng kính mời!
                                                                                           T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                            ĐINH MẠNH THẮNG
/uploaded/2015/DHCD%20BT%202015/Thu%20moi%20dai%20hoi%20co%20dong%20bat%20thuong%202015.docx

Đối tác