Adv

Bản tin SDP

Thông báo về việc thay đổi một số chức danh quản lý Công ty

Thông báo về việc thay đổi một số chức danh quản lý công ty  Ngày 20/06/2023, ngay sau ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất chức danh và nhiệm vụ trong nội bộ Hội đồng quản trị và thống nhất việc thay đổi một số chức danh quản lý Công ty kể từ ngày 06/2023 như sau: /uploaded/QD bo nhiem TGD.pdf /uploaded/QD bo nhiem KTT NDS.pdf /uploaded/QD mien nhiem PTGD NHT.pdf /uploaded/QD mien nhiem PTGD NDS.pdf
Xem chi tiết

Thông báo về Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty

  Thông báo về Thành viên phụ trách HĐQT Công ty   Ngày 20/06/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SDP đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất chức danh và nhiệm vụ trong nội bộ Hội đồng quản trị, trong đó Ông Phạm Trường Tam được tín nhiệm bầu làm Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/06/2023.
Xem chi tiết

Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc Công ty

  Tại phiên họp định kỳ quý III năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Anh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự như sau: - Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban đièu hành Dự án Sông Hậu 1 đối với ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Danh Sơn kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Xem chi tiết

Đối tác