Adv

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Danh Sơn

Ngày 11/6/2020, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty.
Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 280.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, số lượng cổ phiếu chuyển nhượng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và hiện ông Nguyễn Danh Sơn không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần SDP.

 

Đối tác