Adv

Bản tin SDP

Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

Tại phiên họp định kỳ quý I năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Trọng Hùng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự: Ông Phạm Trường Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Vũ Trọng Hùng kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày 18/7/2019, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã thực hiện mua xong 500.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, trở thành cổ đông nắm giữ 4,5% cổ phiếu SDP.
Xem chi tiết

Đối tác