Adv

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự như sau:

I. Nhân sự Phòng Quản lý Kỹ thuật:
1.    Số lượng tuyển dụng: 03 người
, trong đó:
    + 02 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
    + 01 Kỹ sư cầu đường.
2.    Yêu cầu:
2.1. Yêu cầu chung với các kỹ sư:
·      Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Tốt nghiệp Trường đại học Xây dựng hoặc Đại học kiến trúc Hà Nội.
·      Chuyên ngành Xây dựng cầu đường: Tốt nghiệp Trường đại học Xây dựng hoặc Đại học giao thông vận tải.
·      Kinh nghiệm: đã tham gia trực tiếp làm công tác chuyên môn tối thiểu 02 năm.
·      Bằng cấp: Tốt nghiệp hệ chính quy, các chứng chỉ (nếu có): Tư vấn giám sát, Chỉ huy trưởng, định giá, quản lý dự án, đấu thầu.
·      Sử dụng tốt và thành thạo phần mềm Autocad, MS.Office, Project, các phần mềm khác.
·      Ngoại ngữ: Tiếng Anh (cơ bản).
2.2. Yêu cầu cụ thể:
·      Có khả năng đọc, hiểu và vận dụng các thông tư nghị định, các quy phạm trong hoạt động xây dựng.
·      Bóc tách, kiểm soát về khối lượng trong bản vẽ xây dựng, hiểu định mức xây dựng.
·      Quản lý dự án: công tác đấu thầu, công tác quản lý chất lượng, điều hành quản lý công việc tại hiện trường.
·      Am hiểu, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
·      Kỹ năng soạn thảo văn bản: Công văn, báo cáo, tờ trình, quyết định.
·      Chuyên sâu về lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

II. Nhân sự Phòng Kinh tế Đầu tư:
1.    Số lượng tuyển dụng: 02 người
, trong đó:
    + 01 người có nghiệp vụ về lĩnh vực thi công, xây lắp.
    + 01 người có nghiệp vụ về lĩnh vực đầu tư.
2.    Yêu cầu:
2.1. Yêu cầu chung:

o     Tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng hoặc ngành tương tự các trường đại học Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủy lợi.
o     Kinh nghiệm: đã tham gia trực tiếp làm công tác chuyên môn tối thiểu 02 năm.
o     Bằng cấp: Tốt nghiệp hệ chính quy, các chứng chỉ (nếu có): định giá, quản lý dự án, đấu thầu, …
o     Sử dụng tốt và thành thạo phần mềm MS.Office, các phần mềm lập dự toán.
o     Ngoại ngữ: Tiếng Anh (cơ bản).
2.2. Yêu cầu đối với ứng viên trong lĩnh vực thi công, xây lắp:
o     Có khả năng đọc, hiểu và vận dụng các thông tư nghị định, các quy phạm trong hoạt động xây dựng.
o     Quản lý hợp đồng, công tác đấu thầu.
o     Bóc tách, kiểm soát về khối lượng trong bản vẽ xây dựng, lập dự toán.
o     Am hiểu, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
o     Kỹ năng soạn thảo văn bản, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng kinh tế.
o     Chuyên sâu về lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng dân dụng, hạ tầng.
2.3. Yêu cầu đối với ứng viên trong lĩnh vực đầu tư:
o     Có khả năng đọc, hiểu và vận dụng các thông tư nghị định, các quy phạm trong hoạt động dự án đầu tư.
o     Lập, đánh giá các dự án đầu tư.
o     Kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động đầu tư: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, thẩm định, quyết định,….

* Các ứng viên gửi hồ sơ về: Phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Liên hệ người phụ trách tuyển dụng: ông Nguyễn Nam Hồng - Phó TGĐ Công ty - điện thoại: 0913557719.

Đối tác