Adv

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Ngô Thị Thúy Hương

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Ngô Thị Thúy Hương

 

Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của bà Ngô Thị Thúy Hương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Theo đó, bà Ngô Thị Thúy Hương đã thực hiện bán xong 4.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, và hiện bà Hương không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần SDP.

 

Đối tác