Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc Công ty

  Tại phiên họp định kỳ quý III năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Anh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự như sau: - Chấm dứt ...

Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2020

   

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • Sông Đà 5

Videos

Adv