Adv

Đoàn thanh niên

 

 
Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần 
SDP

 

  1. Đồng chí Vũ Việt Hưng - Bí thư

  2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sâm - Phó bí thư

  3. Đồng chí Trần Anh Dũng - Uỷ viên

  4. Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Uỷ viên

  5. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Uỷ viên

 

Bài viết khác:

Đối tác