Adv

Tin tức

NQ số 18/CT-NQ-HĐQT: Phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng quản trị công ty PVSD

Nghị quyết Số: 18/CT-NQ-HĐQT, ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty: Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 và Dự  thảo kế hoạch SXKD năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 9 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)
Xem chi tiết
 Trang:    1  2  3  4  5  6 

Đối tác