Adv

Tin tức

Thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2014

 /uploaded/Chot quyen nhan co tuc nam 2014.pdf
Xem chi tiết

Nghị quyết hội đồng quản trị lần thứ 10

Vào hồi 9h30 ngày 10-3-2015 Hội đồng quản trị công ty PVSD đã tiến hành cuộc họp HĐQT lần thứ 10 khoá III nhiệm kỳ 2013-2018. Chi tiết nội dung cuộc họp xin gửi tớ quý Cổ đông theo Nghị quyết đính kèm sau đây: /uploaded/So 4 Lan thu 10 - Khoa III 10-3-15.doc
Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2014

/uploaded/download/Bao%20cao%20quan%20tri%20%20nam%202014%20Cong%20bo%20thong%20tin.doc 
Xem chi tiết

Đối tác