Adv

Công đoàn

 

 

Giới thiệu Công đoàn Công ty cổ phần SDP


* Ban chấp hành Công đoàn Công ty:

    1. Đ/c Trần Thị Thức - Chủ tịch Công đoàn

    2. Đ/c Phạm Văn Chức - Phó chủ tịch Công đoàn

    3. Đ/c Ngô Thị Thúy Hương - UV BCH CĐ - TB Nữ công


    
- Số lượng đoàn viên: 75 đoàn viên


- Điện thoại liên hệ: 0912375128 (gặp đồng chí Trần Thị Thức - CT Công đoàn)

 

Bài viết khác:

Đối tác