Adv

Đảng bộ

 

 Giới thiệu Đảng bộ Công ty cổ phần SDP khoá VI (2015-2020)

1. Đ/c Phạm Trường Tam - Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Công ty cổ phần SDP 

2. Đ/c Hoàng Văn Toản - Phó bí thư Đảng ủy


3. Đ/c Lưu Văn Hải - Ủy viên Ban chấp hành

4. Đ/c Trần Thị Thức - Ủy viên Ban chấp hành

5. Đ/c Đinh Mạnh Hưng - Ủy viên Ban chấp hành

6. Đ/c Vũ Trọng Hùng - Ủy viên Ban chấp hànhSố điện thoại liên hệ: Đồng chí Trần Thị Thức - Văn phòng Đảng uỷ

                                     Di động: 0912375128


* 2 chi bộ trực thuộc:

1. Chi bộ khối cơ quan 1: Đ/c Phạm Trường Tam - Bí thư chi bộ

2. Chi bộ khối cơ quan 2: Đ/c Lưu Văn Hải - Bí thư chi bộBài viết khác:

Đối tác